Eesti English French German Norwegian Spanish Suomi Русский


Freesprussmajad

 

 
Puitmaja Rakverest
 
  Puit on üks vanemaid ehitusmaterjale ja tänapäeval kasutuses olevatest looduslikest ehitusmaterjalidest üks väheseid, kõige keskkonnasäästlikum taastuv materjal.

Puitmaja on usaldusväärne ja ökoloogiline valik, puit on soe, "hingab" ning on majas väga hea sisekliima ja õhuniiskuse regulaator. Samuti aitab puit hoida majas hapniku tasakaalu. Lisaks veel puidu hea soojapidavus ja laialdane kasutamine viimistlusmaterjalina.

Väga oluline on tooraine kvaliteet. Kõik meie toodanguks kasutatav männi- ja kuusepuit on aeglaselt kasvanud põhjamaises kliimas, mis muudab tooraine tugevaks ja vastupidavaks
Põhjamaine puit on väga nõutud ehitusmaterjal kogu maailmas.

Põhjamaine puit Põhjamaine puit Põhjamaine puit Põhjamaine puit

TOOTMINE

Oma Rakvere tehases toodame kvaliteetsest massiv- ja liimpuidust freesprussmaju ehk nelikantpalkmaju 4 tootmisliinil, sealhulgas 2 täisautomaatsel CNC puidutöötlemisekeskusel Hundegger K2.

Vt. TOOTMISE videot


Meie toodangusse kuuluvad erilahendusega majad, mis on toodetud vastavalt
kliendi projektile ja soovile. Nii traditsioonilised kui ka modernsed palkmajad,
nii elumajad kui suvemajad, samuti aiamajad,
saunad, garaažid, aiapaviljonid.
 

Vt. GALERIID


Meie juurde võite tulla oma projektiga või valida meie galeriist sobiva mudeli
ja seda kohandada oma soovile.
   
 
Lisaks puitmajadele toodame oma tehases majadele ka kõik
uksed, aknad, trepid ja piirded.
 
Liimprussmaja Puitaknad Aiamaja aknad Trepp


Tootmises kasutame CNC täisautomaatseid pinke Hundegger K2 
Puitmaja tootmine
 

seinte- ja katusekonstruktsioonide valmistamisel. Kõik tootmisjoonised valmivad CAD-programmides. Tänu liimpuittalade liimimisele ja pikijätkamisele on meie tehases võimalik toota
seinaprusse, katuse- ja 
laetalasid pikkusega kuni 12m ja
paksusega kuni 150mm. Valmis majakomplektis on seinaprussid nummerdatud kokkupanekuks jooniste järgi, pakitud montaaži järjekorras ja pakid on varustatud pakkelehtedega. 


Majad on varustatud keermelattide ja salatapipulkadega, mis tagavad seinte stabiilsuse. Seinaprussides on puuritud avad nende jaoks. Soovi korral puurime tehases lisaks keermelattide ja salatapipulkade avadele ka prussisisesed vertikaalsed avad elektrikaablitele. 
 

ISO


Kliendi rahulolu nimel on kvaliteet üks meie prioriteetidest. Et saavutada parim lõpptulemus, on oluline ettevõttesisene kvaliteetne tegevus kogu tootmisprotsesssi vältel.
Meie tehas vastab ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteemile, 
mis on heaks kiidetud Lloyd`s Register Quality Assurance Limited poolt. 
ISO 9001:2008 sertifikaat

NURGALAHENDUSED  

Linnanurk   

Kõige traditsioonilisemad freesprussmajad on ristnurgaga. Kuid ristnurk ei ole lubatud igal pool, näiteks linnades. Antud juhul saame valmistada maja uue nn. linnanurgaga, ilma risttapp-ühenduseta, et saavutada palkmaja välimus sarnaseks puitfassaadmajale. Linnanurgaga maju toodame vaid liimprussist.
Liimprussi suureks eeliseks on minimaalne kahanemisprotsent. Kui tava- ehk massiivprussil on see 7-10%, siis liimprussil vaid kuni 0,5%.

Nurgalahendus

Liimpruss on liimitud kokku mitmest lamellist, mis annab prussile stabiilsuse ja hea soojapidavuse, samuti liimpruss ei pragune. 


Oleme leidnud uusi lahendusi seinte liitmiseks, mis võimaldab kasutada erineva paksusega materjale. Tänu sellele saame toota välisseinad paksemast ja siseseinad õhemast liimprussist, ühendada seinad nii rist-tapp ühendusega, kui ka kalasabatapiga
Võimalik on kasutada täisnurgast erinevaid nurki. 


Samuti toodame maju kahekordse välisseinaga, mille vahele on võimalik kasutada erinevaid soojustusmaterjale (näiteks puistevill, korgipuru).


Ristnurk

Linnanurk

Seinapruss + isolatsioon

Topeltsein, kahekordne sein, duo-sein

 RISTNURK

 LINNANURK

 SEINAPRUSS + SOOJUSTUS

 TOPELTSEIN

 

SEINAPAKSUSED

Meie majade seinapaksused massiivpuiduga on 44, 70 ja 90mm ja liimpuiduga paksusega kuni 240mm. Liimprussmajade puhul kasutame lamineeritud prusse 88x180mm, 114x180mm, 134x180mm, 165x180mm, 202x208mm, 202x260mm, 240x260mm.

Seinaprussi paksus mõjutab maja soojapidavust- mida paksem sein, seda soojapidavam on maja. Kuid parema soojapidavuse tagamiseks ei piisa ainult paksemast seinaprussist, vaid soovitame seinad soojustada ja katta laudisega. Soojustuse võib paigaldada nii maja sise- kui välisseinale. Soojustusmaterjaliks võiks kasutada võimalikult looduslikku materjali (kivivill, tselluvill, kork). Samuti tuleks soojustada ka maja katus ja põrand.

 PRUSSIPROFIILID JA SOOJAJUHTIVUSTEGURI U-VÄÄRTUSED:
U-arv näitab, kui suur on soojusülekanne läbi seina. Mida väiksem on U-arv, seda parem on soojusisolatsioon

Seinapruss 70mm

Seinapruss 92mm

Liimpruss 88mm

Liimpruss 114mm

Liimpruss 134mm

Liimpruss 165mm

Liimpruss 202mm

70mm
massiivpruss

90mm
massiivpruss

88mm
liimpruss 

114mm
liimpruss

134mm
liimpruss

165mm
liimpruss

202mm
liimpruss

U=1,28
W/m²K

U=1,04
W/m²K

U=1,107
W/m²K

U=0,900
W/m²K

U=0,777
W/m²K

U=0,647
W/m²K

U=0,540
W/m²K

 

70mm pruss + 100mm soojustus + 22mm laudis

92mm pruss + 100mm soojustus + 22mm laudis

70mm pruss + 100mm soojustus + 70mm pruss

70mm pruss + 120mm soojustus + 70mm pruss

70mm pruss + 150mm soojustus + 70mm pruss

92mm pruss + 100mm soojustus + 92mm pruss

92mm pruss + 120mm soojustus + 92mm pruss

70mm pruss + 100mm soojustus + 22mm laudis

90mm pruss + 100mm soojustus + 22mm laudis

70mm pruss + 100mm soojustus + 70mm pruss

70mm pruss + 120mm soojustus + 70mm pruss

70mm pruss + 150mm soojustus + 70mm pruss

90mm pruss + 100mm soojustus + 90mm pruss

90mm pruss + 120mm soojustus + 90mm pruss

U=0,30
W/m²K

U=0,25
W/m²K

U=0,26
W/m²K

U=0,23
W/m²K

U=0,20
W/m²K

U=0,23
W/m²K

U=0,20
W/m²K

 


VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kunderi 30, Rakvere 44309   tel. +372 501 7456   info@rakveremm.ee